Extra offer campagne

Net als het offerfeest periode, accepteert Time To Help ieder maand van het jaar machtigingen tot het slachten van extra offers. Uw extra offer, het blijk van uw dank, wordt met in achtneming van de procedure van de machtiging geslacht en het vlees wordt gedeeld aan armen. Na de slachting krijgt de donateur per sms of e-mail bericht.
Uw extra offers zijn een wereld van verschil voor mensen in Afrika tot Azië die strijden met armoede en ellende.

Wat is een extra offer?, Onder welke voorwaarden hoort men een extra offer te verrichten?

* Extra en dank offer; is een offer dat vanwege ieder gewenst doel of reden, in verwachting van een bepaalde ‘goede daad’ gedurende ieder moment van het jaar geslacht kan worden. Soms wordt het extra offer verricht na het krijgen van goed nieuws en soms ook wel in naam van iemand die overleden is.

* Adaq offer; vanwege een doel of wens die uit is gekomen of die men verwacht uit te komen. Een voor Allah (God) geofferde offer moet geslacht worden en het vlees hiervan moet in zijn geheel afgestaan worden aan armen.

* Aqiqah offer; wordt geslacht voor pasgeboren baby’s. Een oprechte dank is verborgen in de aanzetting tot het aqiqah offer. Het is tevens bedoeld ter bescherming van het kind tegen ongewenste ongevallen.

Waarde van een extra offer: € 120,-

Doneer Nu