Contacts

Paleizenstraat 27,
1030 Brussel / België

info@timetohelp.be

NL:+32 485 572 809

FR:+32 483 288 898

Offer campagne

Verschillende regio’s op de wereld, waar de offerorganisaties worden uitgevoerd, worden van te voren bepaald op basis van nood. Onder toezicht van vrijwillige leden worden uw offers met grote nauwkeurigheid geleverd aan mensen die het echt nodig hebben. We delen de vreugde van het offerfeest samen met armen, wezen, bejaarden, onderdrukte mensen en slachtoffers uit rampgebieden samen.

De offers waarvan u de machtiging aan ons heeft gegeven worden op een snelle en betrouwbare manier geleverd aan mensen die het hard nodig hebben.

Hoe organiseren we het?
1. We bepalen de landen waar we het offer organisaties gaan uitvoeren.
2. Op de dag vóór het offerfeest gaan de vrijwilligers naar het betreffende land.
3. Samenwerkende stichtingen of verenigingen begeleiden de vrijwilligers.
4. Na overeenkomst tussen de samenwerkende stichting en hun gesprekspartners worden de v vooruitbetalingen verricht.
5. Tot aan de laatste dag voor het offerfeest worden alle betalingen verricht.
6. Vrijwilligers brengen alle nodige gereedschappen voor de uitvoering van het offer met zich mee.
7. Op eerder geplande gebieden staan de offers klaar en de vrijwilligers voeren de slachting en de verdeling ervan uit.
8. De desbetreffende stichting of vereniging overhandigt ons alle facturen en documenten van de offers.
9. Na het offerfeest ontvangt u een bedankbericht met informatie in welk land de offering plaatsgevonden heeft.

Extra offer campagne
Net als het offerfeest periode, accepteert Time To Help ieder maand van het jaar machtigingen tot het slachten van extra offers. Uw extra offer, het blijk van uw dank, wordt met in achtneming van de procedure van de machtiging geslacht en het vlees wordt gedeeld aan armen. Na de slachting krijgt de donateur per sms of e-mail bericht.
Uw extra offers zijn een wereld van verschil voor mensen in Afrika tot Azië die strijden met armoede en ellende.

Wat is een extra offer?, Onder welke voorwaarden hoort men een extra offer te verrichten?

* Extra en dank offer; is een offer dat vanwege ieder gewenst doel of reden, in verwachting van een bepaalde ‘goede daad’ gedurende ieder moment van het jaar geslacht kan worden. Soms wordt het extra offer verricht na het krijgen van goed nieuws en soms ook wel in naam van iemand die overleden is.

* Adaq offer; vanwege een doel of wens die uit is gekomen of die men verwacht uit te komen. Een voor Allah (God) geofferde offer moet geslacht worden en het vlees hiervan moet in zijn geheel afgestaan worden aan armen.

* Aqiqah offer; wordt geslacht voor pasgeboren baby’s. Een oprechte dank is verborgen in de aanzetting tot het aqiqah offer. Het is tevens bedoeld ter bescherming van het kind tegen ongewenste ongevallen.

Waarde van een extra offer: € 120,-