Schoon waterproject

Schoon waterproject

Wereldwijd gebruiken ongeveer 1 miljard mensen vervuild water uit het meer, de rivier, de zee of uit de vijvers wegens gebrek aan schoon water. Volgens de gegevens van het World Health Organization (WHO) overlijden er dagelijks 6 duizend kinderen op de wereld aan de gevolgen van ziektes die veroorzaakt zijn door vervuild water. In Afrika doet dit probleem zich ernstiger voor. Daar overlijden dagelijks 30 duizend Afrikanen vanwege ziektes die ontstaan door vervuilde waterbronnen en doordat het volk geen toegang krijgt tot schoon water door interne strijd, droogte, slechte infrastructuur en ontoereikende faciliteiten.

Time To Help is aangezet tot het vinden van blijvende oplossingen voor dit probleem omdat er op de dag van vandaag nog steeds mensen ontdaan zijn van hun primaire levensvoorziening als schoon water.
Time To Help maakt het, mede door behulpzame donateurs, mogelijk dat mensen schoon water tot hun beschikking krijgen door middel van diverse projecten zoals waterputten en watervoorzieningssystemen.

Projectduur
In ontwikkelingsgebieden waar behoefte is aan water, is de maximale duur voor het boren van een waterput 3 maanden.

Samenwerkingsbronnen
• Voor de realisatie en bouw wordt er een samenwerking aangegaan met een lokaal bedrijf.
• Met de lokale overheid en –instanties worden de nodige samenzweringen tot stand gebracht.

Een waterputavontuur
• Van de lokale instanties van het betreffende land wordt een aanvraagformulier genomen;
• Donaties voor het project worden geaccepteerd;
• Samen met de donateur wordt het land en de naam voor de put bepaald;
• Foto’s, video’s en de ‘waterput informatieblad’ met gedetailleerde informatie over de nieuw geboorde waterput wordt samen met een plakkaat en een oorkonde, persoonlijk of per post, overhandigd aan de donateur.
• De donateur kan op elk gewenst moment informatie over de waterput opvragen en op geschikte tijden, op eigen kosten, een bezoek brengen aan zijn of haar waterput.
Donaties die niet de complete waterput bekostigen worden alsnog binnen het ‘Schoon water project’ benut.

Donate Now