Projecten stichting Time to Help

Stichting Time to Help zet zich in voor ‘iedereen die hulp nodig heeft’ en stelt ‘de mens’ centraal in haar uitgangspunt. Om voor de behoeftigen hulp te kunnen realiseren heeft stichting Time to Help diverse projecten en activiteiten lopen.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken over de hele wereld, die noodhulp en ondersteuning nodig hebben, lopen de volgende projecten via stichting Time to Help in samenwerking met de partner- en de zusterorganisaties.

Indien u geïnteresseerd bent in een project van stichting Time to Help en hieraan wilt deelnemen, kunt u uw vraag per e-mail sturen naar info@timetohelp.nl of bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 naar telefoonnummer 010 766 66 66 / 06 21 12 81 82

Projets