Wateroverlast in Madagascar

In het oosten van Afrika, de 4. grootste eiland in het Indische oceaan, Madagascar heerst wateroverlast door overvloedige regenval. Door de aanhoudende regen hebben duizenden mensen schade. Volgens officiële bronnen zijn er 26 mensen overleden, 93.206 mensen hebben schade en 39.319 mensen zijn geëvacueerd, 876 mensen zitten zonder woning en 5.340 woningen staan onder water. In het land waar de grootste inkomsten voortkomen uit landbouw en veehouderij is veel schade opgelopen door volgelopen rijstvelden. Er is vooral behoefte aan voedsel, kleding en medische middelen. Als vereniging zijn we ingegaan op de hulp oproep van Madagaskar en zijn we begonnen met een campagne en hebben we in allerijl hulp gezonden. Echter, door de grote vraag, heersende armoede en de schade door wateroverlast is er behoefte naar meer hulp.

Help nu mee en stort uw donatie op onderstaand rekeningnummer en vermeld daarbij de naam van de campagne ‘Madagascar’

IBAN: BE43 7512 0496 6801 BIC: AXABBE22